Socjotechnika

HONEY TRAPPER

Socjotechnika w biznesie i sprawach prywatnych:

 • Przenikanie bezpośrednie detektywów do różnych środowisk.
 • Analiza pozyskanych informacji.
 • Stymulowanie procesami decyzyjnymi.
 • Wywieranie pożądanego wpływu.

Socjotechnika - łamanie systemu operacyjnego człowieka.

Socjotechnika, zwana również nauką i sztuką łamania ludzi, stała sie w ostatnich latach powszechna.
Przyczynił się do tego wzrost popularności wszelkich form komunikacji elektronicznej.
W branży bezpieczeństwa informacji termin ten jest używany w odniesieniu do szeregu technik wykorzystywanych przez cyberprzestepców,
do uzyskania informacji poufnych lub do przekonywania ofiar do wykonywania działań, które ostatecznie mają doprowadzić do infekcji komputerów.

Każdy z nas codziennie używa języka mówionego, by wpływać na innych – przeważnie nie mając świadomości tego faktu.
Język ma jednak pewne wady z punktu widzenia socjotechnika, ponieważ jest on bezpośrednio powiązany z naszym subiektywnym postrzeganiem świata.
Dlatego socjotechnicy często posługują się NLP, czyli neurolingwistycznym programowaniem, które pierwotnie zostało wynalezione do celów terapeutycznych.
NLP pomaga oszustom manipulować swoimi ofiarami i wyciągać od nich informacje, a także nakłaniać do wykonania pewnych operacji.
Może to być ujawnienie hasła, przekazanie tajnych dokumentów, wyłączenie jakiegoś zabezpieczenia lub cokolwiek innego,
co w danej chwili potrzebne jest oszustowi do przeprowadzenia ataku.

Podstawowe metody socjotechniki to np. perswazja, manipulacja, intensyfikacja lęku.
Mimo, że wymienione różnią się od siebie w sposobie i skutku działania, łącza się w nacisku wywieranym na drugiego człowieka.
Oparte są na emocjach (strach, współczucie, miłość), ale i na intelekcie (pokazywanie danych statystycznych, powoływanie się na autorytety i społeczny dowód słuszności).

W socjotechnice nie ma żadnej magii. Socjotechnik wykorzystuje te same metody przekonywania, jakich my używamy każdego dnia.
Wcielamy się w role. Staramy się budzić zaufanie. Tworzymy wzajemne zobowiązania.

Socjotechniki to ogół metod i działań zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych
np. oddziaływanie (pozytywne lub negatywne) rządu na społeczeństwo, wpływ reklamy na zachowania konsumpcyjne.
To ważny element walki o władzę czy rozwiązywania konfliktów społecznych.
Socjotechnika określana jest też jako inżynieria społeczna lub socjalna. W odniesieniu do władzy rządzącej,
można ją nazwać również przemyślanym przekształcaniem społeczeństwa.

Przykładowe techniki:

 • zdanie większości – nic innego jak twierdzenie, że wszyscy tak mówią i podzielą tą opinie, to społeczny dowód słuszności, bo jak większość coś uważa, to pewnie jest to dobre i potwierdzone
 • pozorny wybór – masz przedstawione kilka punktów widzenia, ale ten, który jest wyborem mówiącego jest przedstawiony w pozytywnym świetle i w superlatywach
 • autorytet – odwołanie się do znanego i powszechnie cenionego autorytetu zawsze pozytywnie wpływa na nasze zdanie (zasada autorytetu)
 • niezależne zdanie – mówiący tak formułuje zdanie, że masz wrażenie, że nie zależy mu na przekonaniu Cię do niego; a jeżeli nie nalega i nie jest natarczywy, to szybciej wzbudzi zainteresowanie
 • ośmieszenie – mówiący stara się ośmieszyć nieodpowiadające mu założenia
 • selekcja faktów – manipulujący wybiera do przekazu tylko te fakty, które są dla niego wygodne i pozwalają przeforsować swoje zdanie
 • wskazanie wroga (negatywnych grup odniesienia) – mówiący sprytnie wskazuje wspólnego wroga, który chce zakłócić wspólne dobro, tym bardziej powoduje koncentracje grupy wokół swoich przekonań
 • zamiana nazw (nowomowa) – czyli tworzenie nowych pojęć, którym nadaje się silne tło emocjonalne, po to by wykorzystywać je w przekazie do znającej temat grupy
 • kłamstwo – najprostsze i najbardziej nieetyczne zachowanie; mówiący celowo zataja pewne fakty i ogranicza dostęp do źródeł informacji
 • stereotypy – manipulator wykorzystuje utarte stereotypy i sam tworzy nowe, aby później wykorzystywać je w swoim przekazie, wzmocnić jego siłę
 • tło emocjonalne – wzbudzenie przez manipulującego pozytywnego odbioru pozwala mu na szybsze i szersze docieranie ze swoim przekazem, przecież jak ktoś ma sympatyczny wizerunek to pewnie mówi prawdę (3 zasady lubienia)
 • slogany – tworząc własny slogan, można go rozpowszechnić i zakorzenić w umyśle odbiorców; rozpoczyna się identyfikacja osoby, marki.

Chcemy czy nie, każdego dnia jesteśmy narażeni z każdej strony na manipulację różnych firm, marek, władzy, mediów, a nawet osób z naszego otoczenia.
Większość działa ogłupiająco – przedstawiając nam to, co chcą, a ich słowa, gesty i obrazy szybko lądują w naszej podświadomości, tworząc nowy obraz rzeczywistości.

Agencja Detektywistyczna HONEY TRAPPER

ODDZIAŁ WARSZAWA
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
ODDZIAŁ WROCŁAW
pl. Solny 15
50-062 Wrocław

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia 24/7.
Klienci mogą dzwonić 24h.

Kontakt

+48 790 886 122

E-mail

biuro@honeytrapper.pl