Skontaktuj się!

HONEY TRAPPER
  • Agencja Detektywistyczna HONEY TRAPPER
    Oddział I 00-867 Warszawa al. Jana Pawła II 27
    Oddział II 50-062 Wrocław pl. Solny 15
  • +48 790 418 122
    +48 22 299 59 50
  • biuro@honeytrapper.pl

Właścicielem Agencji Detektywistycznej HONEY TRAPPER jest PRESTIGE CONSULTING SP. Z O.O. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000061176, z siedzibą we Wrocławiu – 50-062 Wrocław pl. Solny 15, NIP 897-182-24-30. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Detektywi posiadają licencje oraz inne uprawnienia w zależności od realizowanych zadań.

Przetwarzanie danych osobowych:

Na mocy ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z 2019 r. poz. 55, 730.) Informujemy, że na podstawie art. 28c do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).

Oddział WARSZAWA

Oddział WROCŁAW

Agencja Detektywistyczna HONEY TRAPPER

ODDZIAŁ WARSZAWA
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
ODDZIAŁ WROCŁAW
pl. Solny 15
50-062 Wrocław

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia 24/7.
Klienci mogą dzwonić 24h.

Kontakt

+48 790 418 122
+48 22 299 59 50

E-mail

biuro@honeytrapper.pl

Detektyw Agencji Detektywistycznej Honey Trapper to człowiek ukierunkowany na realizację zadań na najwyższym poziomie skuteczności

Biuro detektywistyczne we Wrocławiu świadczy specjalistyczne usługi detektywistyczne z zakresu informatyki śledczej.

Agencja detektywistyczna w Warszawie posiada wiele lat doświadczenia, za którym kryją się sukcesy w realizacjach zadań.

Prywatny detektyw agencji detektywistycznej Honey Trapper posiada wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie.

Testerzy wierności działają tam, gdzie inne metody zawodzą.

Wywiad gospodarczy to jedyne skuteczne narzędzie do weryfikacji kontrahentów czy partnerów biznesowych.

Wykrywanie podsłuchów to specjalizacja Agencji Detektywistycznej Honey Trapper.

Odzyskiwanie danych z komputerów, telefonów komórkowych, nośników pamięci to główne zadania działu informatyki śledczej.

Informatyka śledcza naszej Agencji Detektywistycznej Honey Trapper to wydział, który składa się z najlepszych informatyków.

Windykacja należności to dzięki nam szybki sposób na odzyskanie własności.

Odzyskiwanie długów z udziałem naszych specjalistów jest skuteczne i szybkie.

Cyberprzestępczość to zjawisko, z którym codziennie walczy nasz wydział informatyki śledczej.