Skontaktuj się!

HONEY TRAPPER

W 2016 roku Agencja Detektywistyczna HONEY TRAPPER została kupiona przez spółkę HONEY TRAPPER SP. Z O.O.

  • Agencja Detektywistyczna HONEY TRAPPER
    ul. Złota 59 budynek SKYLIGHT, piętro
    22 00-120 Warszawa
  • +48 790 418 122
    +48 22 299 59 50
  • biuro@honeytrapper.pl

HONEY TRAPPER SP. Z O.O. właściciel Agencji Detektywistycznej HONEY TRAPPER zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635693 z siedzibą w Kiełczowie 55-093 ul. Bukowa 9a, NIP 896-155-41-46, REGON 365343094 posiada wpis z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC w wysokości 15.000 euro. Nasi detektywi posiadają licencje oraz inne niezbędne uprawnienia w zależności od realizowanych zadań.

Przetwarzanie danych osobowych:

Na mocy ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z 2019 r. poz. 55, 730.) Informujemy, że na podstawie art. 28c do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)).

HONEY TRAPPER

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Godziny otwarcia naszej
agencji - 24/7. Klienci
mogą dzwonić 24h.

+48 790 418 122
+48 22 299 59 50

biuro@honeytrapper.pl